Ako na finančné plánovanie, keď podnikáte v malom?

Plánovanie je v podnikateľskom prostredí naozaj nevyhnutnou činnosťou. Potrebujete si stanoviť podnikateľský plán, podľa rád ako začať podnikať, kde máte popísané všetky činnosti, ciele a zásady. Tvorí taký základný kameň celého podniku. Súčasťou je aj finančné plánovanie. Pri veľkých podnikoch je finančné plánovanie na začiatku aj počas činnosti veľmi zložité. No mali by ho vykonávať aj menšie, lokálne biznisy. Ako na finančné plánovanie a aké sú jeho výhody?

Ako na finančné plánovanie, keď podnikáte v malom? (Foto: unsplash.com)

Čo je finančný plán a aké sú jeho základné typy?

Súčasťou systému plánovania podniku je aj finančné plánovanie. Je to zároveň jedna z najzložitejších a najťažších častí na spracovanie. Mali by ste mať aspoň základné znalosti z oblasti analyzovania financií a finančného plánovania. Medzi plánovaním financií vo veľkých, stredných a malých podnikoch nie sú až také veľké rozdiely ako by sa možno na prvý pohľad zdalo. Základným pravidlom je, aby bol finančný plán v súlade s ostatnými časťami podnikateľského plánu.

Vo finančnom plánovaní by ste mali zahrnúť informácie o pláne zisku, finančnej bilancií, pláne cash flow a plán rozdelenia zisku. Základnými typmi finančného plánovania je dlhodobý a krátkodobý finančný plán, čiže sa líšia podľa časového obdobia. Výhodami finančného plánovania je hlavne prehľad a pripravenosť na rôzne situácie. Tento plán musí byť ale kvalitne pripravený a potrebujete si naň vyhradiť dostatok času.

Rady k finančnému plánovaniu

Ako na jednoduchšie finančné plánovanie pri menších podnikoch? V prvom rade – sledujte si cash flow, to je pre vás základný parameter. Znamená to, že budete sledovať tok svojich peňazí, a vďaka tomu si budete vedieť splácať svoje záväzky. Alebo vedeli reagovať na možné riziká, ktoré sa s podnikaním spájajú. Do finančného plánu zahrňte vždy aj nejakú rezervu na horšie časy. Nezabúdajte na plánované nákupy, prípadný prenájom vzv, vozidiel, techniky a podobne. Urobte všetko pre to, aby ste maximalizovali svoje príjmy a zároveň na faktúry dajte kratší termín splatnosti, aby ste mali peniaze na účte čo najskôr.